Kategorier

 

Träningsprocess för operatörsträning i virtuell verklighet

Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering

Sekvensoptimering med hjälp av förstärkt inlärning i RobotStudio

Maskinsäkerhet för kollaborativa robotstationer

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö

En metod för att ta fram kärnförmågor för social hållbarhet för företag i industrin

Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Hur kan man stötta operatörens intuition?

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

3D printing and its potential from an economic perspective

A framework for interoperability

Flow properties of tool steel powders for selective laser melting – the influence of thermal and mechanical powder treatments

Lessons learned from 3D scanning of production systems

Maintenance in the smart factory – thesis project

Assembly instructions in Augmented Reality – thesis project

Sustainable production and digitalisation – thesis project

Sequence planning and optimisation of production systems – thesis project

Virtual commissioning of production processes – thesis project

Process operations 4.0 – Cooperation between operators in a digitalised work environment

People and safety in the process industry

What is big data, and how can we use it?

Digitalisation in the process industry of the future

QR codes enable quicker transfer of information

Findings from lab experiments and company studies

Digital visual planning and control – thesis project

Smart assembly instructions – thesis project

Interactive factories in Augmented Reality using Microsoft HoloLens – thesis

Virtual environments in the manufacturing industry – thesis project

Research findings – Measuring well-being in real-time