edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i svensk industri. edig ingår i projektportföljen Den smarta digitala fabriken som är en del av Vinnovas regeringsuppdrag att främja digitalisering av svensk industri.

Du kan använda edig på flera sätt. Till exempel kan du använda den som en inspirationskälla och söka fritt bland ämnesområden och/eller filtrera på olika kategorier. Ett annat exempel är att aktivt använda innehållet och integrera det i den egna verksamhetens utbildning för att bredda och höja digitaliseringskompetensen.