edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i svensk industri. edig ingår i projektportföljen Den smarta digitala fabriken som är en del av Vinnovas regeringsuppdrag att främja digitalisering av svensk industri.