Don't miss out!

Guide

Flexibel automation av lågvolymproduktion


Vi har tagit fram en informativ och matnyttig guide, den så kallade "Swedprod-guiden". Avsikten är att beskriva ett arbetssätt för att kartlägga möjligheter i tillverkande företag att automatisera flexibel lågvolymproduktion.

Till guiden