3D modell av produktionsanläggning

Som en del i projektet med att bygga en ny produktionsanläggning användes en 3D modell.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-11-06  |  Authored by Sandra Mattsson