Det trådlösa fabriksgolvet

Industriföretag idag strävar efter Industri 4.0 för att vara konkurrenskraftiga. Målbilden innebär en uppkopplad fabrik där alla enheter kan kommunicera. När industrin förvandlas, inser de att möjliggöraren som håller ihop alla rörliga delar i fabriken är uppkoppling. I denna artikel förklarar Erik Josefsson från Ericsson hur industrier kan börja med mobil uppkoppling och få en 5G-uppkopplad fabrik vilket ger nya möjligheter med t.ex. robotar på AGV:er och mängder av sensorer i fabriken.

Förbättra kommunikationen mellan dina prylar

Uppkoppling har ofta inte prioriterats tillräckligt mycket inom industrin. Förut bestod fabriksnätverket av färre enheter och produktionen var nöjd så länge den tillgängliga kommunikationstekniken fungerade - eller så länge de kunde hantera svagheterna. Det är inte längre så eftersom vi har fler enheter i fabriken nu som behöver kommunicera med varandra.

Smartare, uppkopplade fabriker innebär en ny och komplex uppsättning av krav. När antalet fjärrstyrda, autonoma robotar och automatiserade styrda fordon (AGV) på fabriksgolvet ökar blir de mer och mer beroende av korta svarstider och hög synkronisering mellan enheterna.

Kunderna förväntar sig idag ett större utbud av produkter på kortare tid. Att tillfredsställa dagens moderna konsumenter kräver dessutom allt kortare marknadsfönster för produkter och möjligheten att anpassa produkter som aldrig tidigare.

Därför utvecklas tillverkningen också till anpassningsbar produktion för effektiv produktionsförändring och optimerade arbetsflöden. Att installera eller flytta kablar är dyrt och tidskrävande och ett hinder för att skapa en smidig fabrik.

Ett annat övervägande är antalet uppkopplade enheter. Antalet enheter per kvadratmeter i en uppkopplad fabriksmiljö ökar exponentiellt. Vi går från "proof-of-concept" till en verklighet där medarbetare använder flera anslutna enheter på en gång i fabriksområdet. Nätverket måste kunna hantera denna ökande efterfrågan utan att det uppstår fördröjningar.

Kapa kablarna för att skapa nya värden

Nyckeln till smart tillverkning är trådlös uppkoppling som möjliggör mobilitet för anslutna enheter, flexibel produktion och ständigt ökande uppkopplade enheter. Trådlöst anslutna prylar och processer i realtid, förbättra arbetsflöden genom att till exempel underlätta att kunna hitta rörliga fabrikskomponenter och bärbara verktyg. Jämfört med ett fast nätverk bidrar trådlösa nätverk med enkelheten och möjligheten till nya anslutningar och tjänster som kan öka värdet, minska avfallet och påvisa fler förbättringar.

En uppkopplad fabrik skapar grunden för en smart fabrik

För att uppskatta uppkopplingens roll i den smarta fabriken, hjälper det att förstå IoT:s utveckling i den industriella miljön.

Med Massive IoT menas uppkoppling av höga volymer av prylar med låg komplexitet som hela tiden skickar eller tar emot meddelanden. Datatraffiken kräver inga låga svarstider och det typiska användningsområdet är lågkostnadssensorer, wearables och trackers.

Med Broadband IoT kan man uppnå högre datahastighet och lägre latens än med Massive IoT. Här används LTE/4G på fabriksgolvet för att koppla upp medarbetares tablets, smartphones och för att skapa ett mer brett användningsområde såsom drönare, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) och wearables.

Critical IoT närmar sig användningen av 5G genom att möjliggöra extremt låg latens och extremt hög tillförlitlighet med en hög variation av datahastighet. Critical IoT sägs möjliggöra många fler användsningsområden inom IoT såsom automation, computer vision och flytta robotars intelligens till molnet.

Sist men inte minst, Industrial Automation IoT ger avancerade funktionaliteter skräddarsydda för avancerad industriell automation i samband med de andra cellulära IoT på fabriksgolvet. Det kommer att möjliggöra många avancerade industriella automationsanvändningar med extremt höga krav på uppkoppling såsom trådlös automation av kollaborativa robotapplikationer, maskiner och logistikflöden.

From Massive Iot To Industry Automation Iot
From massive IoT to industry automatoin IoT

Vill du fördjupa dig mer finns det relaterade artiklar här:

https://www.ericsson.com/en/er...

https://www.ericsson.com/en/mo...


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2019-03-10  |  Skriven av Johan Bengtsson