Krönikor

edig publicerar vi regelbundet krönikor från personer inom näringslivet, utbildningssektorn, föreningslivet och andra delar av samhället. Den gemensamma nämnaren är att de har någonting viktigt och intressant att säga om digitaliseringen inom industrin.

Krönikorna är personligt hållna, och åsikterna är krönikörernas egna.