Catarina Berglund Processmanager at Automation Region.

Medskick till den nya regeringen: IndTech stärker svensk konkurrenskraft

Publicerad: 11 oktober 2022

Men tekniken i sig är inte den enda lösningen. Vi behöver addera ytterligare ett antal ingredienser som samarbete, kompetensförsörjning och ökade investeringar i FoU – förutsättningar som underlättar industrins digitaliserings-, och inte minst, hållbarhetsresa. Först då bidrar vi till en stark, hållbar och konkurrenskraftig industri som lägger grunden för ett blomstrande samhälle.

IndTech, en förkortning av Industrial Technology, är ett relativt nytt begrepp som innebär att kompetens och lösningar från it-branschen appliceras i industrin för att göra den mer smart, säker och hållbar. Branschen omsätter idag 105 miljarder kronor, eller hela 238 miljarder kronor, beroende på hur vi räknar. I runda slängar är det i nivå med basnäringarna, men med högre tillväxttakt och lönsamhet. Enkelt uttryckt: En fantastisk framtidsbransch för vårt land.

IndTech-branschen har alltså potential att stärka de svenska finanserna, bidra till välfärden och genom industrins gröna omställning i kombination med tillgången på fossilfri el också skapa ett mer hållbart samhälle – så väl lokalt som globalt.

Ingredienserna som politiken nu behöver bidra med framåt är framför allt;

💰 Investera och skapa attraktion för forskning och utveckling.

💡 Stärka kompetensförsörjningen inom IndTech.

🤖 Ta täten i digitaliseringen.

🌱 Underlätta industrins klimatomställning.

Nu måste den nya regeringen ta sitt ansvar för att öka takten i industrins omställning. Ge oss, våra medlemsföretag och samarbetspartners förutsättningarna, så ser vi till att leda the IndTech movement – för industrins, och Sveriges bästa.

På Automation Region jobbar vi med gränsöverskridande – allt för att öka hela Sveriges konkurrenskraft. Och vi vet att kompetensen, viljan och resurserna finns hos våra svenska företag.

Automation Region är en dynamisk innovationsmiljö som tillsammans med över 160 engagerade medlemmar och samarbetspartner arbetar för att marknadsföra svensk automationskompetensen, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Kontakta oss på Automation Region: https://www.automationregion.com/om-automation-region/kontakta-oss/

Varmt välkommen att höra av dig med frågor, stora som små!

Industrial robot with conveyor in manufacture factory 951989120 7952x5304
Vi behöver ta tillvara på den mångfald vi har av teknik, innovation och människor – tillsammans kommer vi kunna stärka Sveriges konkurrenskraft.

Publicerad 2022-10-11  |  Skriven av Catarina Berglund