Om edig

edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i industrin.

En kunskapsplattform innebär att information samlas för att kunna möjliggöra effektivt lärande. Målgruppen för kunskapsplattformen är medarbetare i svenska industriföretag men även utbildningsaktörer kan ha stor nytta av edig. Relevanta områden inom industrin är t.ex. utveckling, drift och förändring av produktion.

I edig finns inspiration att hämta från olika verksamheter i många olika industriföretag samt fördjupad information med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt.

Projektet edig har haft finansiering från Vinnova och startade 2017.

edig står för e-learning, digitalisering, industri och global samverkan.

Målgruppen är medarbetare inom svensk industri t ex operatörer, underhållstekniker, produktionstekniker i företag, ledning och olika utbildningsaktörer.

– Karin Wilson, projektledare för edig.

Vi arbetar för att kunskapsplattformen ska:

 • Öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter och utmaningar
 • Skapa en gemensam målbild och samsyn för digitalisering
 • Erbjuda flexibla former för lärande, träning och upplärning
 • Minska mentala barriärer för införande av digitala verktyg
 • Identifiera nya kompetensbehov
 • Stimulera intresset för teknik inom utbildningssystemet
 • Bidra till framtida kompetensförsörjning i industrin

Projektpartners:

 • ABB AB
 • SKF Sverige AB
 • AB Volvo
 • Volvo Personvagnar AB
 • Swedish Match AB
 • Good Solutions Sweden AB
 • Prevas AB
 • CGM/a member of the ABB Group
 • XMReality AB
 • Göteborgs Tekniska College
 • Chalmers
 • RISE IVF (projektledning)