Johan Tjernell CEO Husmuttern AB and EQpack AB

Omställning för tillverkning av fabriker för skyddsmaterial möjligt tack vare Husmutterns crowd development

Publicerad: 17 januari 2024

När pandemin kom blev det snabbt brist på skyddsmaterial. Tack vare det koncept som Husmuttern utvecklat kunde de erbjuda kompletta fabriker för tillverkning av skyddsmaterial med färdiga instruktioner. Instruktionerna och konceptet är designade i moduler som är lätta att tillverka; det är billigt och nästan vem som helst kan arbeta i systemet.

Husmuttern skapades för att jag ville göra något som var bra för samhället. Det var mitt under en 40-årskris och jag insåg att jag ville göra något som finns kvar när jag inte finns. Om man ska göra skillnad för samhället i stort ska man göra något som fattas samhället - det var så jag tänkte. Det jag kom fram till var instegsjobb för de som inte hade jobb och bostäder för de som inte har bostäder. Kombineras den problematiken så att vem som helst kan bygga hus borde det rimligtvis göra skillnad. Flera år senare kunde vi tack vare det utvecklade konceptet, som bygger på animerade filmer och piktogram, med några dagars varsel leverera kompletta fabriker för att tillverka skyddsmaterial under pandemin. Utan arbetet med Husmuttern-metoden hade vi aldrig kunnat göra det. Vi hade aldrig ens kommit på idén. Det är lärdomarna vi fått genom Husmutterns enkla jobb och metodiken kring ”att vem som helst ska kunna bygga ett hus” som gjorde att vi kunde bygga en portabel fabrik med volontärpersonal.

Ett schysst företag är ett företag som arbetar för att göra gott samtidigt som det hjälper människor i samhället och på företaget. På en vanlig arbetsplats innebär vanligtvis ett instegsjobb, ett jobb för människor som är långt från arbete, en specialanpassad tjänst. Men på Husmuttern arbetar alla i samma metodik. Det skapar en väldigt speciell kultur och en väldigt fin gemenskap. Vårt motto är: ”Be good, do good, fair deals”. Det handlar om att vi vill göra gott för samhället t ex genom att ha hållbara, cirkulära och bra produkter. Vi vill ha en bra arbetskultur, bra ergonomi och en arbetsplats där vi är schyssta mot varandra samt att vi vill att det ska vara prisvärt. Det innebär också att vi skapar nytta för samhället genom att skapa bostäder som de flesta har råd med, som är av bra kvalitet med underleverantörer som också delar våra värderingar. Det ska vara schysst!

Arbetet påbörjades med att vi tog fram arbetsstationer och sedan testades det med personer som var långt ifrån arbetet. Vår följeforskare på RISE/Chalmers Martin Kurdve utmanade oss med att säga ”Hur kan ni verifiera att det funkar för alla?”. Då fick vi fortsätta testa och utmana konceptet. Lösningen till att det ska fungera för så många som möjligt är att vi testade det för hörselnedsatta. Vi har även testat det här med andra funktionsvariationer. Vi testade oss fram för att till slut kunna säga: ja det funkar för de allra flesta.

Vi har jobbat med något som vi kallar Crowd development vilket hjälpt oss att snabbare komma framåt. Crowd development innebär att många människor jobbar mot ett gemensamt mål. Under åren har vi haft över 160 studenter som har gjort studentarbeten eller examensarbete hos oss. Det har resulterat i över 40 publicerade arbeten och studenterna har själva valt vad de vill jobba med. Här var min tanke att erbjuda studenterna ett intressant examensarbete: ”har man en uppgift som man tycker är rolig och intressant så blir det ett bra resultat”. Vi har därför haft väldigt engagerade studenter som efter sitt skolarbete haft möjlighet att säga till framtida arbetsgivare att de har gjort ett skräddarsytt exjobb inom något de verkligen ville göra vilket gör dem mer attraktiva för en arbetsgivare. Det var ett väldigt bra sätt för dem att få rätt första jobb. Vi fick därför ett helt fantastiskt resultat. Vi har t ex under åren testat olika symboler för att guida monteringen. Det har inte hänt av sig självt. Bilder som vi från början trodde kunde användas insåg vi efter tester inte alls var lämpliga. Genom alla dessa rader av fel och misstag har vi kunnat sätta upp tydliga arbetsbeskrivningar för nya exjobb men också eliminera fel på ett unikt sätt. Vi hade absolut kunnat lära oss allt det här utan exjobben, men det hade tagit otroligt mycket längre tid samt kostat väldigt mycket pengar. Konceptet funkar väldigt bra för enklare montage.

Digitalisering är en möjliggörare för att kunna presentera animerade, rörliga instruktioner. När jag var liten fanns det serier gjorda med foton kombinerade till filmer, men det hade tagit för lång tid. Vid utvecklingen av instruktioner för konceptet testade vi tecknade instruktioner. Men när vi jämförde vårt koncept med rörliga instruktioner med det så gick vår metod snabbare och var lättare att förstå. Det var inte effektivt för det tog för lång tid att förstå arbetsmomenten när de var tecknade. Det hade inte gått att ta fram instruktioner utan att göra dem digitala. Digitalisering har därför hjälpt oss att kunna minimera fel och ta fram instruktioner som vem som helst kan följa. Dessutom kan vi med digitalisering loopa, byta och uppdatera instruktioner på distans. Jag är övertygad om att det inte hade gått utan digitalisering.

Just nu jobbar vi med ett projekt för Ukraina. Vi vill ta fram ett instruktionskoncept som är lätt att tillverka, frakta, är relativt billigt och där det är relativt enkelt att göra sena ändringar. Vi har förenklat alla våra konstruktioner och vi vill kunna visa att vem som helst ska kunna bygga ett hus, även med otroligt begränsade resurser.

Läs mer om krisberedskap och kontinuitetshantering (via Johans andra företag EQPack)

Läs mer om Husmuttern: Husmuttern – Be good, Do good, fair deals

Läs mer om konceptet via en engelsk artikel eller en rapport.

Publicerad 2024-01-17  |  Skriven av Johan Tjernell