Åsa Fast-Berglund Chalmers

För att öka interaktionen mellan människa och maskin måste vi bli bättre på kommunikation

Publicerad: 31 augusti 2020

Varför ser vi inte fler människor och robotar som samarbetar?

Information och kunskapsdelning är en viktig del för att ett företag skall fungera samtidigt är det en av de mest komplexa delarna i ett ledarskap.

IT-system kan i viss mån hjälpa till att effektivisera data och infomationshanteringen. Genom stora datamängder och algoritmer som beräknar och tar fram information från datan, men för att det sedan skall bli kunskaps krävs det fortfarande människor. Mycket av den kunskap som finns i industrin idag är så kallad tyst kunskap, där människor bygger upp kompetens och kunskap genom erfarenhet som de (i bästa fall) delar med sig av till andra.

Jag skriver i bästa fall, för det är just detta som är komplext när man pratar om kommunikation i en organisation. Tillit för organisationen och sina medarbetare är en viktig del som ibland glöms bort. För att skapa tillit i en organisation krävs tid, motivation och aktivt arbete.

Tid, tillit och motivation krävs för att öka automationen

Detta gäller även automation och digitalisering. Det måste finnas motivation att ta till sig ny teknik och tillit till att tekniken kan hjälpa; det är en av de viktigaste delarna när automation och digitalisering implementeras. Om det kostar mer än vad det ger är det svårt att motivera operatorer att investera sin tid och tillit till tekniken och även på sikt organisationen.

Därför krävs tid och aktivt arbete från alla delar i organisationen för att en implementering skall lyckas.

Idag ökar antalet implementationer av industrirobotar med drygt 10 procent per år och Sverige är en av de ledande länderna i världen, med en femte plats och tvåa i Europa efter Tyskland. Andelen kollaborativa applikationer ökar inte lika fort; med en ökning på knappt 1 procent mellan 2017 och 2018 och bara lite drygt 4 procent av andelen robotapplikationerna har vi en bit kvar.

Jag tror att mycket har att göra med både tillit för automationen och organisationen, samtidigt som erfarenheter av att (historiska) automationsimplementationer kostar mer än vad det ger.

Om vi skall öka automationen behöver vi ägna tid åt våra medarbetare som skall jobba med lösningarna i framtiden; jag tror att fler mixade team är fördelaktigt för både medarbetarens och organisationens utveckling.

Jag hoppas att fler företag ser fördelar med automation och digitalisering och vågar, och orkar lägga den tid det krävs för att bygga tillit, det kommer ge mer än vad det kostar i längden!

Publicerad 2020-08-31  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund