Magnus Mörstam Intelliger

Samarbete och digitalisering i värdekedjor är vägen framåt!

Publicerad: 2 november 2021

Aldrig har det varit så lätt att generera, hantera och dela data som nu. Det har gett oss helt nya sätt att skapa kundvärde. Data är den nya oljan sägs det och de flesta av världens nu största företag bygger sin verksamhet kring hantering av data. Även om det kan vara svårt att relatera till de allra största företagen behöver alla verksamheter förstå hur de kan skapa värde ur data och hur andra kan ta del av det. Det gäller att förstå sina styrkor och se sin verksamhet i ett större perspektiv, ett ekosystem. Var kan vi skapa värde och hur kan andra dra nytta av det? Vad har andra för styrkor som vi kan dra nytta av? Tekniken är oftast inte den begränsande faktorn här, utan det är viljan att dela med sig av information.

I en allt mer komplex värld är det svårt att vara bäst på allt. Vi behöver samarbeta för att vara konkurrenskraftiga. Genom alla tider har vi tvingats vara duktiga på att samarbete för att ens överleva på dessa breddgrader. Den samarbetskultur som präglats fram är kanske vår enskilt största konkurrensfördel för framtiden. Med teknik kan vi göra mycket, men inte utan människor. För att nå digitaliseringens fulla potential krävs tillit, transparens och en vilja att samarbeta!

Analyser gjorda i projektet Digitala Stambanan visar att de allra flesta statligt finansierade digitaliseringsprojekt fokuserar på att lösa avgränsade utmaningar inom ett företag. Hitintills, har alltför få projekt fokuserat på vad digitalisering kan göra för att utveckla samarbetet mellan företag. Därför tror jag att mer kraft ska läggas på hur digitalisering kan öka samarbetet i värdekedjor och skapa nya värden.

De största bolagens framgångar bygger på att de tagit samarbete till en ny nivå. Deras lösningar, plattformar, möjliggör att transaktioner eller utbyte av information mellan olika parter kan göras väldigt enkelt och smidigt. De involverar också olika aktörer i lösningen att skapa nytta för varandra, vilket i sin tur lockar fler att delta. Ett enkelt exempel är sociala medier. Om dina vänner finns där, är du mer villig att vara där också. Ju fler som finns på plattformen, ju mer intressant är den för tredjepartsutvecklare som kan utveckla nya funktioner. Med nya och bättre funktioner lockas fler att delta. Den som äger plattformen kan övervaka och styra aktörerna som deltar. Med den användardata som genereras skapas ökad förståelse för aktörerna och nya värden kan lättare skapas. Den som lyckas sätta igång en sådan positiv spiral för samarbete kan bygga stora värden på kort tid.

Jag menar inte att alla företag kan eller ska göra som de största företagen i världen, men jag tror det finns mycket att vinna på att förstå mekanismerna bakom och vad samarbete betyder för att bli framgångsrika. Samarbete och digitalisering i värdekedjor är vägen framåt för att bibehålla och stärka svensk industris konkurrenskraft!

Publicerad 2021-11-02  |  Skriven av Magnus Mörstam