Johan Söderström CEO ABB Sweden and Head of Europe Region ABB Power Grids

Digitalisering – en möjliggörare för en hållbar framtid

Publicerad: 26 november 2019

För att vi ska nå ett klimatneutralt Sverige till år 2045 krävs en stor omställning. Och för att vi i teknikbranschen ska lyckas med vår omställning behövs samarbete, innovation och att vi drar nytta av möjligheterna med digitalisering.

Industrin och energibranschen har ett stort ansvar att bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle. När Sverige och världen elektrifieras ställs större krav på elnätet som samtidigt ställer om för att integrera fler förnybara energikällor. Hur ska vi då känna oss trygga med att bilen laddas och lampan tänds, även de grå och vindstilla dagarna? Det är här digitaliseringen kommer in.

Digitalisering har kommit att bli ett riktigt ”buzzword” – men det får inte förringa de fantastiska möjligheter som den skapar!

Ett starkare, smartare och grönare elnät möjliggör en mer hållbar industri och produktion.

Inom energibranschen används våra digitala verktyg för att exempelvis optimera energiflöden, förlänga produktlivscykeln på kritiska komponenter och förutse underhåll. Digitalisering skapar en tillförlitligare energiförsörjning vilket i sin tur leder till större möjligheter för att elektrifiera transportbranschen och industrin som idag utgör 65 % av Sveriges årliga CO2-utsläpp. Ett digitalt och smart elnät skapar alltså möjligheter för en mer hållbar produktion.

Men även om digitaliseringen förvandlar branschen - både på teknisk nivå och hur vi gör affärer - handlar det om människor! Och kompetens.

Ungdomar har digitalisering och hållbarhet i sitt DNA vilket skapar stora möjligheter för alla verksamheter där unga får chansen att bidra. Projektet Smarta Fabriker är ett oerhört bra exempel på en verksamhet där unga gör skillnad, på riktigt.

Starka trender inom digitalisering, automatisering och globalisering gör det att svårare att förutspå vilka kompetenser som kommer efterfrågas i framtiden. Genom att tidigt jobba med livslångt lärande vänjer vi oss vid att ständigt bredda vår kunskap och kompetens. På så sätt omfamnar vi digitaliseringen och de möjligheter som skapas – för att tillsammans skapa en bättre och mer hållbar värld.

Publicerad 2019-11-26  |  Skriven av Johan Söderström