Darja Isaksson Generaldirektör Vinnova

Digital transformation och Sveriges konkurrenskraft

Publicerad: 4 december 2019

Att snabba på den digitala transformationen och utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Detta kan ske genom att skapa samverkansmiljöer samt satsa på forskning och innovation.

Artificiell intelligens som tolkar data från uppkopplade maskiner, produkter och människor utvecklas snabbt. I kombination med robotik, additiv tillverkning och nya material, öppnas dörren till nya visioner för industrin. Digitaliseringen gör det möjligt att bli allt mer automatiserad och konkurrenskraftig, men det blir också möjligt att skapa cirkulära resursflöden och en långsiktigt hållbar industri.

Sverige har många fördelar i omställningen. Det finns en hög teknikmognad här, vi vet att omställningen är nyckeln till framtida konkurrenskraft, och svensk industri är bra på samverkan. Det finns också hela eller längre delar av industriella värdekedjor i landet att bygga på. Samtidigt finns det stora skillnader i digital mognad, där en del företag leder utvecklingen, medan andra knappt har inlett sin digitala resa. Sverige och Europa riskerar också att halka efter i utbyggnaden av modern digital infrastruktur. En viktig utmaning att agera på nu är därför att säkerställa att företag kan få tillgång till kunskap och kompetens inom digitalisering, liksom infrastruktur som gör digital innovation möjlig.

Nya samverkansmiljöer därför viktiga, för både innovationer och kompetensförsörjning. Ett exempel är AI Innovation of Sweden som samlar en bredd av aktörer från både akademi och stora och små bolag. Där delar aktörer data, digital infrastruktur och kompetens på sätt som öppnar upp för nya innovationer. Andra exempel är de innovationshubbar för samverkan mellan stora bolag och innovativa team i mindre bolag som startats på senare år, till exempel Synerleap, CampX och AstraZeneca Bio Venture Hub. Miljöerna är internationellt attraktiva, och vi bör satsa nationellt på att främja och ta vara på lärande och synergier mellan dem.

Vi behöver helt enkelt satsa på att snabba på den digitala transformationen. I Vinnovas inspel till regeringens forskningspolitiska proposition föreslår vi en strategisk satsning på forskning och innovation för artificiell intelligens och andra möjliggörande teknologier, i kombination med en satsning på digital infrastruktur i världsklass för innovationsmiljöer.

Sverige behöver satsa mer offensivt om vi ska kunna ta en tätposition i framtiden.

Publicerad 2019-12-04  |  Skriven av Darja Isaksson