Darja Isaksson Generaldirektör Vinnova

Digital transformation och Sveriges konkurrenskraft

Publicerad: 4 December 2019

Att snabba på den digitala transformationen och utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger är viktigt för Sveriges konkurrenskraft. Detta kan ske genom att skapa samverkansmiljöer samt satsa på forskning och innovation.

Published 2019-12-04  |  Authored by Darja Isaksson