Ylva Amrén, Region Manager & Åsa Sandberg Business Unit Manager Prevas West

För liten för att kunna påverka?

Publicerad: 8 mars 2022

2030 närmar sig med stormsteg – åtta år kvar. Har vi gjort allt vi kan, har vi gjort allt vi borde?

När väl katastrofen är ett faktum visar många en stor vilja att samarbeta och med gemensamma insatser göra skillnad, oavsett om det handlar om en invasion, ett virus eller en naturkatastrof. I kritiska situationer inser vi hur beroende vi är av varandra, varandras resurser och en gränsöverskridande medmänsklighet. Alla kan vi göra skillnad, mildra och i bästa fall förhindra oönskade följder genom att i vår vardag fatta beslut och agera - genom att ta vaccin, skänka pengar eller välja bort köttbiten.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

För att nödvändiga åtgärder skall hinna få önskad effekt behöver fokus flyttas från problem till lösning och planering ersättas av genomförande. Hur ska vi kunna öka takten och samtidigt vara säkra på att det vi gör innebär skillnad? Vi tror att lösningen ligger i att samarbeta, vilket också är ett av målen i Agenda 2030 - Partnerskap.

Vi vet att målen är viktiga och vi vet att det är bråttom. Men att veta är inte det samma som att agera, och att vilja agera är inte detsamma som att faktiskt veta på vilket sätt. Det är här som olika former av samarbeten kan göra skillnaden och idéer bli till lösningar.

Som konsulter är vi vana att ställas inför våra kunders olika utmaningar, frågeställningar och problem. En bra och värdeskapande lösning behöver ta hänsyn till olika aspekter exempelvis lagar och förordningar, tid, pengar, kvalitet, tidigare gjorda investeringar men också medarbetarna och organisationens förutsättningar och förmåga att anpassa sig. En bra och värdeskapande lösning skall också vara hållbar i enlighet med de globala målen – är det ens möjligt att kombinera allt detta?

Det självklara svaret våra kunder vill ha är såklart - JA. Och det vi som leverantör vill svara är såklart - JA. Men om det skall vara möjligt så måste vi arbeta TILLSAMMANS, olika discipliner och erfarenheter få komma till tals genom genuint nyfiket och öppet samarbete. Detta är ingen ”one man show” och det finns inget facit vi kan bläddra oss fram till. Vi står inför nya utmaningar som kräver nya lösningar, men även vilja och passion, mod och uthållighet för att nå hela vägen fram.

Sist men inte minst bland de globala målen är mål 17, målet som stipulerar utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser. Partnerskapsmålet skär som en axel genom de tre dimensionerna och binder dem samman och är verktygslådan för hur samtliga Globala mål ska kunna bli verklighet. Vi kan alla bidra och medvetet påverka genom det som är vår expertis och bjuda in till samarbeten där olika förmågor och sakkunskaper kombineras. Tillsammans är vi starkare, och vi behöver vara starka för att ha uthållighet, fokus, kraft och mod att gemensamt hitta lösningarna som gör skillnad.

Och tycker du att du är för liten för att kunna påverka? Prova sova med en mygga i rummet.

Globala Malen prevas

Publicerad 2022-03-08  |  Skriven av Ylva Amrén, Region Manager & Åsa Sandberg Business Unit Manager