Den uppkopplade fabriken

En uppkopplad fabrik innebär att maskiner och system är uppkopplade mot varandra i realtid. Genom att koppla upp maskiner och system är det möjligt att effektivisera produktionen och öka konkurrenskraften.

Genom att koppla upp fabriken till Internet kan samma maskiner och system ge en ökad output. Det här kan innebära bättre planering då flaskhalsar kan identifieras snabbt, mer exakta kostnadsberäkning och en lägre energiförbrukning (maskiner kan stängas av om de inte används). Den viktigaste utmaningen är kopplad till att uppkopplingen är snabb och säker.

Grundläggande begrepp är IIoT (Industrial Internet Of Things), big data, CPPS (Cyber-physical production system) och 5G.

IoT (Internet of Things) eller Sakernas Internet innebär att produkter, verktyg och komponenter hittar "rätt väg" genom att de kommunicerar med varandra (via Internet). IIoT (Industrial Internet of Things) innebär således att maskiner eller komponenter i industrin är uppkopplade till Internet.

Big data innebär att kombinera data med algoritmer för att öka sannolikheten att identifiera problem i maskiner, montering, logistik, etcetera. Det behöver inte innebära en stor datamängd.

CPS står för Cyber-physical system och är ett system som styrs av en algoritm samtidigt som det också är nära kopplat till Internet och dess användare. Det här innebär att IIoT och big data tillämpas i ett fysiskt system och involverar både sensorer och styrning. Ett exempel på en CPPS (Cyber-physical production system) är ett AGV system (AGV är en automatiskt fordon som använd) som styrs av order som ges via Internet och samverkar med operatörer och andra AGV:er.

5G är en femte generationens mobilnät. 5G är mycket kraftfullare än de mobilnät som finns idag eftersom det har flera parallella överföringsvägar.