Den uppkopplade fabriken

En uppkopplad fabrik innebär att maskiner och system är uppkopplade mot varandra i realtid. Genom att koppla upp maskiner och system är det möjligt att effektivisera produktionen och öka konkurrenskraften.