Vikten av en väl fungerade och flexibel digital infrastruktur i dynamiska produktionsmiljöer: Fallstudie Scania

I denna artikel så får vi veta mer hur Scania jobbar med att utveckla sin digitala infrastruktur till sina smarta fabriker.

I artikeln ”Digital infrastruktur” beskrev vi grunderna för en digital infrastruktur inom produktion. I denna artikel kommer vi genom fallstudien Scania beskriva vikten av en välfungerande och flexibel digital infrastruktur i praktiken.

Scanias lastbilar består av ca 25 000 artiklar och är uppbyggda på ett system av moduler, som gör det möjligt att skapa nästan oändliga variationer, kombinationer och kundanpassningar. Detta system gör det möjligt för Scania att skapa upp till 1026produktvarianter . På detta gör även Scania ca 15. 000 uppdateringar av sina produkters konstruktion vid 48 olika tillfällen varje år. Dessa 15 000 konstruktionsändringar resulterar i sin tur att ca 30 000 ändringar måste göras i produktionsprocessen varje år förutom att produktionsprocessen behöver kunna hantera olika versioner av samma produkt.

Dessa förutsättningar sätter stora krav på att informationsflödet mellan produktutveckling och produktion. Att rätt information kommer till rätt person vid rätt tid är en förutsättning för att kunna hantera denna dynamiska produktionsmiljö. Detta belyser i sin tur vikten av att ha en välfungerande och flexibel digital infrastruktur, som möjliggör informationsöverföring mellan människor, maskiner och IT-system och skapar förutsättningar till att rätt produkt ska ta sig igenom produktionsflödet i rätt tid med rätt kvalité.

Ett sätt att hantera dessa typer av komplexitet i produktionsprocesser är att använda en så kallad digital tvilling i beredningen av produktionsprocessen. I detta fall är en digital tvilling en samling integrerade IT-system, som gör det möjligt att spegla den verkliga produkten och produktionssystemet. Genom att nyttja en digital tvilling så kan Scania skapa sig en god förståelse ifall det kommer uppstå kollisioner mellan nya konstruerade artiklar och det nuvarande produktionssystemet. Dessa kollisioner kan innebära att nuvarande verktyg i produktionen inte är kompatibla med den nya konstruktionen eller att den nya konstruktionen förhindrar operatören att utföra ett visst moment i monteringsprocessen. Att samla all denna information i en digital tvilling hjälper Scania att skapa insikt innan en ny konstruktion går i produktion och ger Scania möjligheten till ett proaktivt förhållningsätt.

Att skapa en så pass avancerad teknisk lösning, såsom en digital tvilling som kopplar ihop produktutveckling med produktionsprocessen kräver att många faktorer samspelar. För att få detta att fungera så krävs det välstrukturerade standarder, förhållningsätt och gränssnitt mellan olika system, som i sin tur möjliggör att med IT-system gå från teknologiska isolerade öar till digitala dynamiska distribuerade och samspelade ekosystem. Att skapa detta samspel är något som Scania, KTH och RISE jobbat tillsammans med i projektet DigIn som ni kan läsa mer om här.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-04-17  |  Skriven av Victor Centerholt