Smart Maintenance-rigg

Under året har projektet Production for Future tillsammans med ABB och SKF tagit fram en rigg för att visa Smart Maintenance genom ABBs och SKF:s uppkopplade komponenter och sensorer. Riggen kommer visas upp på mässor för att visa hur komponenter och sensorer kan användas i industrin.

Smart maintenence används för att underlätta arbete inom industri. Det går att med hjälp av uppkopplade sensorer avgöra om något är fel eller en komponent behöver bytas ut. Det kan spara både tid och pengar att koppla upp komponenter eftersom felen går att åtgärda innan de blivit för stor och maskiner behöver inte stoppas och kontrolleras i onödan.

Elever som har haft praktik i projektet har hjälpt till att designa riggen, samt komma med olika layout-förslag. De har även byggt och kopplat komponenterna. Nedan är en film skapad av två praktikanter, Emil och Filip där de förklarar hur riggen startas.

I riggen sitter en roterande axel med sensorer. Genom att dra i en spak bromsas axeln och sensorerna reagerar vilket visas på en skärm.

Riggen kommer att visas upp på olika mässor och när vi har workshops och har i skrivande stund varit med på Underhållsmässan 2022.

Nedan visas en film som är skapad av Felix och Emil, två praktikanter i projektet. De förklarar hur riggen ska startas.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2022-09-12  |  Skriven av Matilda Hurtig