Maskinsäkerhet för kollaborativa robotstationer - examensarbete

En kollaborativ applikation som är tillverkad för nära samarbete mellan robot och människa innebär inte bara produktionstekniska möjligheter utan även säkerhetsmässiga utmaningar. Maskinsäkerheten är därför en viktig aspekt att ta hänsyn till och en riskbedömning måste genomföras för att ta reda på alla risker som är förknippade med stationen. Denna artikel beskriver CE-märkningsprocessen som gjordes för demonstratorn Monteringsfabriken i projekt Smarta Fabriker våren 2019.

Maskinsäkerheten är högsta prioritet för att människan inte skall utsättas för skaderisk och känna sig säker vid robotstationen. Typen av applikation styr omfattningen och arbetsprocessen för säkerhetsarbetet.

Grundläggande begrepp är CE-märkning, risk, riskbedömning, kraftmätning, standarder och direktiv.

Innan implementering i produktion ska stationen CE-märkas, vilket främst innebär att tillverkaren intygar att stationen är säker att använda. Detta sker genom att följa de standarder och direktiv som skall tillämpas t.ex. ISO/TS 15066. Dessa är officiella dokument som används som vägledning för att uppfylla de juridiska krav som ställs.

En risk är en funktion av sannolikheten och allvarlighetsgraden hos en händelse som kan ge skadliga konsekvenser. Riskbedömningen är en viktig del i CE-märkningsprocessen för att hitta alla risker som är förknippade med stationen. För kollaborativa robotstationer där det finns kollisionsrisk kan en kraftmätning genomföras för att verifiera att krafterna vid eventuella kollisioner inte är för höga. Exempel på hur en kraftmätning genomförs visas i filmen nedan.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2019-08-12  |  Skriven av Johan Bengtsson