Maskinsäkerhet för kollaborativa robotstationer

En kollaborativ applikation som är tillverkad för nära samarbete mellan robot och människa innebär inte bara produktionstekniska möjligheter utan även säkerhetsmässiga utmaningar. Maskinsäkerheten är därför en viktig aspekt att ta hänsyn till och en riskbedömning måste genomföras för att ta reda på alla risker som är förknippade med stationen. Denna artikel beskriver CE-märkningsprocessen som gjordes för demonstratorn Monteringsfabriken i projekt Smarta Fabriker våren 2019.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2019-08-12  |  Authored by Johan Bengtsson