Human-Robot-x (HRx); vilka olika typer av interaktion finns mellan människa och robot?

Artikeln beskriver fyra olika typer av integration mellan människa och robot. Human-robot collaboration eller kollaborativa robotar nämns ofta men här beskrivs ytterligar tre typer av interaktion.

Human-Robot Coexisting är den lägsta graden av interaktion. Människan och roboten arbetar sida vid sida men har inte någon direkt gemensam arbetsplats eller arbetsstycke

Human-Robot Synchronization är den näst lägsta nivån av interaktion. Människa och robot har en gemensam arbetsplats. Det planerade interaktiva arbetet utförs så mycket som möjligt i samma område

Human-Robot Cooperation är den näst högsta graden av interaktion. Människa och robot utför uppgiften samtidigt i samma område men inte på samma produkt eller komponent

Human-Robot Collaboration är den högsta graden av interaktion. Människa och robot utför uppgiften samtidigt på samma produkt. Delar arbetsplats och arbetsstycke


Hrx
Olika grad av interaktion mellan robotar och människor (Bauer et. al 2016)

Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  |  Published 2018-05-30  |  Authored by Åsa Fast-Berglund