Kategorier

 

Smart Maintenance-rig

Reverse Logistics in Supply Chain Management - thesis project

Industry 4.0 and the impact of digitalization on the Swedish manufacturing industry - thesis project

SKF Solution Factory erbjuder service och lösningar genom digitala värdekedjor

Digitala värdekedjor - en introduktion

Den uppkopplade fabriken

Den förstärkta och digitala fabriken

AI i den smarta fabriken

Holistisk bild av digitalisering

Sustainable production

Hur viktigt är data för artificiell intelligens?

Vad är artificiell intelligens?

Höja effektivitet genom 5G-förberedd uppkoppling

Megatrenden Digitalisering

To dare to do the analogue digitally

Innovation och holisitsk bild av digitalisering

Big Data creates new business models

Industrial digital infrastructure

Att skapa en vision för sin digitalisering.

Dom nya möjligheterna med den digitala produktarkitekturen

Sell, buy, develop and collaborate on a global market

Flexible Production at Hannover fair 2019

Exempel på smarta arbetssätt

Hur digitalisera? Tips och en kort introduktion till edigs ämnesområden

Industri 4.0 - en resa till Tyskland med FKG's kvinnliga nätverk

Den digitala transformationen startar hos kundens värdeskapande och slutar i tekniken

Omvärldsbevakning som ett strategiskt verktyg för framtiden

ABB introducerar AI

Cirkulär ekonomi - en introduktion av Swerea IVF

YuMi - colloborativ robot

Vilken cobot skall jag välja?

Human-Robot-x (HRx); vilka olika typer av interaktion finns mellan människa och robot?

Podcast about Circular Economy and Sustainability

Podcast on Sustainable products

Using VR in project Smarta Fabriker

Introduction to digitalisation with smart working methods at Swedish Match

The IoT and the fourth industrial revolution

How do we become an inclusive, norm-critical company?

An introduction to machine learning and deep learning

Levels of automation - a triology (part 1)

An introduction to attractive work in the factory of the future

Smart Maintenance of Volvo Cars

What is a digital twin?

The connected factory with 5G from SKF, Ericsson and Chalmers

How do you use your VR glasses with your smartphone?

Introduction to 3D printing

Vibration injuries can be reduced

Podcast on additive manufacturing by Swerea IVF

Smart sensors make intelligent motors

What is smart service?

How can augmented reality be applied in reality?

VR – now we can get it right before getting it wrong

Visualisation with point cloud at Chalmers

What is virtual commissioning?

Starting the lathe with an AR solution