Innovation och holisitsk bild av digitalisering

Innovation och digitalisering hänger verkligen ihop. I xxx filmer framtagna av RISE till kunskapsbanken "Dags att digitalisera" sätts digitalisering i ett sammanhang. Filmerna ger en holistisk bild av digitalisering och förklarar begrepp så som Industri 4.0 och teknologierna bakom.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  |  Published 2020-05-20  |  Authored by Johan Bengtsson