Den uppkopplade fabriken

Denna film beskriver vad som menas med en uppkopplad fabrik och vilka möjligheter det ger. Filmen ger en kort introduktion till olika teknologier och beskriver olika "buzzwords" som används inom området.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  |  Published 2021-02-25  |  Authored by Johan Bengtsson