Flexibilitet och uppkoppling

Internet of Things är ett begrepp som har pratats om mycket de sista åren. Denna film belyser Ericssons och ABB's perspektiv på en uppkopplad industri och hur 5G och kollaborativa robotar kommer möjliggöra en flexibel fabrik.

Om vi kopplar upp mer och mer sensorer och maskiner innebär det att vi behöver en väldigt bra trådlös uppkoppling, kablar skulle göra produktionen väldigt oflexibel annars. Orsaken för varför vi vill uppnå en flexibel produktion är ett förändrat kundbeteende som vi ser i vårt samhälle, där skräddarsydda produkter är efterfrågade. Därför behöver vi en flexibel automation för att kunna bemöta kundkraven. Trådlös uppkoppling via 5G och kollaborativa, flexibla robotar kan vara lösningen till dessa utmaningar!


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2020-06-03  |  Authored by Greta Braun