Podcast om Cirkulär Ekonomi och Hållbarhet

Podden Framtidens Cirkulära Ekonomi handlar om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Anna Karin Jönbrink och Elis Carlström, Swerea IVF, talar om hur ökad resurseffektivitet och miljöhänsyn ska kunna bidra till industrins värdeskapande och konkurrenskraft.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  /  Published 2018-05-18  /  Authored by karin