Den förstärkta och digitala fabriken

Denna film ger inblick i och förståelse för möjligheterna med teknologier så som förstärkt verklighet och digital tvilling. Förstärkt verklighet handlar om att visualisera digital information i en verklig miljö och skulle kunna bli en av de teknologier som kommer påverka oss mest inom ett par år. En digital tvilling eller digital kopia av en fabrik är en kontinuerligt uppdaterad modell med information om objektet, dess miljö och användning.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  |  Published 2021-02-25  |  Authored by Johan Bengtsson