Megatrenden Digitalisering

En megatrend eller paradigmskifte är en förändring som genomsyrar alla delar i samhället. Det påverkar vårt sätt att arbeta och leva. Digitaliseringen är en megatrend som kan jämföras med andra megatrender som urbanisering och globalisering. För att kunna vara med och driva denna förändring är det viktigt att förstå vad den innebär och hur vi kan dra största nytta utav den.

Förändringen som sker i samhället just nu kallar vi för digitalisering. Exempel på hur det påverkar oss är att vi delar vår data i ett moln ”Cloud” istället för att skicka ett fax. Vi använder inte en papperskarta i bilen utan har en GPS som pratar med oss och berättar vart vi ska köra. Vi använder inga kontanter eller checkhäften utan ”swishar” pengar. Ja, det finns oändligt många exempel på hur digitalisering förändrar vårt sätt att arbeta och att leva. Men varifrån kommer denna digitalisering?

Vi människor strävar alltid efter att optimera vårt sätt att leva och även inom industrin har människor alltid strävat efter att bli mer och mer effektiva. Om vi tittar tillbaka i tiden så finns det många olika skiften som har gjort att vi människor får det mer bekvämt, är mer effektiva och kan dra mer nytta för oss. För industrin bar de 4 industriella revolutioner stora förändringar med sig och det var alltid minst en innovation som orsakade revolutionen. Den första industriella revolutionen på slutet av 1800-talet gjorde att vi gick från muskel-, djur-, vatten- och vindkraft till energi som skapades av ångmaskinen. Vi började använda fossila bränslen som behövdes för att bedriva ångmaskinerna och mycket förändrades framför allt inom textilindustrin. Sedan kom den andra industriella revolutionen kring början av 1900-talet som kännetecknas utav den nya metoden ”löpande band” för att producera. Det innebar att arbetet delades upp i sekvenser som gjordes av olika personer och gjorde tillverkningen ännu mer effektiv. Under den 3e industriella revolutionen började vi använda oss av datorer, industrirobotar och även det innebar stora förändringar i vårt arbete. Nu, när vi befinner oss i den 4e industriella revolutionen är det till skillnad av tidigare industriella revolutioner inte bara en kännetecknande ny teknik som påverkar, utan det är många fler! Teknologier som uppkoppling av maskiner och sensorer, artificiell intelligens, molnteknologi, förstärkt verklighet, virtuell verklighet, additiv tillverkning och mer – det vi också brukar kalla för industriell digitalisering - påverkar den 4e industriella revolutionen. I den fjärde industriella revolutionen står hållbarhet i fokus för att lösa världens stora utmaningar.

För att lära dig mer om vad digitalisering innebär, titta på denna korta film från Dags att digitalisera.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  |  Published 2020-05-22  |  Authored by Greta Braun