Omvärldsbevakning som ett strategiskt verktyg för framtiden

Omvärldsbevakning är ett strukturerat sätt för företag att hämta in och analysera information från sin omvärld för att kunna fatta strategiska beslut, som i slutändan stärker företagets konkurrenskraft.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Introduction  |  Published 2018-11-05  |  Authored by Sandra Mattsson