Kategorier

 

Säkra arbetsplatser I - Förändringar i produktionen och vikten av helhetssyn ur ett MTO-perspektiv

Hållbar utveckling inom NPI-process baserad på koldioxidutsläpp och CSR - Examensarbete

XR-tekniker inom bilindustrin

IT-säkerhet i en digital tid - kan vi koppla upp allt och samtidigt skydda oss?

IT-arkitektur för 5G-implementation i en fabrik – möjligheter och svårigheter - examensarbete

Designa för hållbart arbete vid projektering av nya fabriker – en studie av ett snabbväxande nytt startup företags greenfield projekt

Växthusgasutsläpp från produktionsanläggningar

Falsifiering av robot säkerhetssystem med Deep Reinforcement Learning

Sammanfattning av två artiklar inom Enterprise Interoperability

Additiv tillverkning av metall

Digitalisering ändrar sättet företag innoverar och utvecklas

AI, evolution och matematiska modeller

Verktyg för hållbarhetsbedömning

Använda Gamification i en Workshop

Vikten av flexibilitet i industrin

Mot en Digital Tvilling för den Smarta Fabriken - examensarbete

Utmaningsdrivet IKT stöd till Operatörer i industri

Monteringsinstruktioner för korta takttider - examensarbete

Automatisk detektering av muttrar hos AB Volvo

Träningsprocess för operatörsträning i virtuell verklighet - examensarbete

Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering - examensarbete

Sekvensoptimering med hjälp av förstärkt inlärning i RobotStudio - examensarbete

Maskinsäkerhet för kollaborativa robotstationer - examensarbete

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö - examensarbete

En metod för att ta fram kärnförmågor för social hållbarhet för företag i industrin

Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer - examensarbete

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Hur kan man stötta operatörens intuition?

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

Grader av automation - en triologi (del 3)

Ett ramverk för interoperabilitet

Flow properties of tool steel powders for selective laser melting – influence of thermal and mechanical powder treatments

Lärdomar från 3D-skanning av produktionssystem

Underhåll i den smarta fabriken - examensarbete

Monteringsintruktioner i Augmented Reality - examensarbete

Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete

Sekvensplanering och optimering av produktionssystem - examensarbete

Virtuell driftsättning av produktionsprocesser - examensarbete

Processoperationer 4.0 - Samarbete mellan operatörer i en digitaliserad arbetsmiljö

Människor och säkerhet i processindustrin

Vad är Big data och hur kan vi använda det?

Digitalisering i framtida processindustrin

QR-koder för kortare informationsvägar - examensarbete

Resultat från labexperiment och företagsstudier

Digital visuell planering och styrning - examensarbete

Smarta monteringsinstruktioner - examensarbete

Interaktiva fabriker i Augmented Reality med hjälp av Microsoft Hololens - examensarbete

Virtuella miljöer inom tillverkningsindustrin - examensarbete

Forskningsresultat - Mätning av välbefinnande i realtid