Kategorier

 

Sammanfattning av två artiklar inom Enterprise Interoperability

Additiv tillverkning av metall

Digitalisering ändrar sättet företag innoverar och utvecklas

AI, evolution och matematiska modeller

Verktyg för hållbarhetsbedömning

Använda Gamification i en Workshop

Vikten av flexibilitet i industrin

Mot en Digital Tvilling för den flexibla fabriken - examensarbete

Utmaningsdrivet IKT stöd till Operatörer i industri

Monteringsinstruktioner för korta takttider - examensarbete

Automatisk detektering av muttrar hos AB Volvo

Träningsprocess för operatörsträning i virtuell verklighet - examensarbete

Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering - examensarbete

Sekvensoptimering med hjälp av förstärkt inlärning i RobotStudio - examensarbete

Maskinsäkerhet för kollaborativa robotstationer - examensarbete

Trådlös kommunikation över mobilt nätverk i industriell miljö - examensarbete

En metod för att ta fram kärnförmågor för social hållbarhet för företag i industrin

Machine assistant – ett hjälpmedel för maskinoperatörer - examensarbete

Virtual Commissioning och konstruktion av en digital tvilling för Smarta Fabriker

Hur kan man stötta operatörens intuition?

Människa-robot-samarbete på Volvo Trucks - examensarbete

Grader av automation - en triologi (del 3)

Ett ramverk för interoperabilitet

Flow properties of tool steel powders for selective laser melting – influence of thermal and mechanical powder treatments

Lärdomar från 3D-skanning av produktionssystem

Underhåll i den smarta fabriken - examensarbete

Monteringsintruktioner i Augmented Reality - examensarbete

Hållbar produktion och digitalisering - examensarbete

Sekvensplanering och optimering av produktionssystem - examensarbete

Virtuell driftsättning av produktionsprocesser - examensarbete

Processoperationer 4.0 - Samarbete mellan operatörer i en digitaliserad arbetsmiljö

Människor och säkerhet i processindustrin

Vad är Big data och hur kan vi använda det?

Digitalisering i framtida processindustrin

QR-koder för kortare informationsvägar - examensarbete

Resultat från labexperiment och företagsstudier

Digital visuell planering och styrning - examensarbete

Smarta monteringsinstruktioner - examensarbete

Interaktiva fabriker i Augmented Reality med hjälp av Microsoft Hololens - examensarbete

Virtuella miljöer inom tillverkningsindustrin - examensarbete

Forskningsresultat - Mätning av välbefinnande i realtid