Sammanfattning av två artiklar inom Enterprise Interoperability

Dessa två artiklarna presenterar ett ramverk för att förstå ett företagets problemområde (Problem space) genom att titta på hinder och problem (Barriers and concerns) gällande områdena inom interoperabilitet. Artiklarna presenterar även modeller för lösningsförslag (Solution space) genom att titta på olika typer av tekniska eller konceptuella lösningar.

Att kunna samarbeta mellan företag i en leverantörskedja skapar många fördelar och kan till och med vara livsviktigt för att företag skall överleva, inte minst för SMFer. Minskade kostnader, korta förseningar, snabbare uppstart av nya produkter är några av fördelarna.

I mitten av 2000-talet var det främst två större EU projekt som jobbade med att definiera och utveckla ramverk för interoperabilitet mellan företag men även inom företag. Delar av dessa resultaten finns med i dessa två artiklar som sammanfattats nedan.

Artiklarna som samanfattats är: Chen, David, and Nicolas Daclin. 2006. 'Framework for Enterprise Interoperability.' in, Interoperability for Enterprise Software and Applications. och Ullberg, Johan, David Chen, and Pontus Johnson. 2009. "Barriers to Enterprise Interoperability." In, 13-24. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Om ni vill ha mer information eller vill applicera ramverket hos ert företag så kontakta Åsa Fast-Berglund (asa.fasth@chalmers.se)

Interoperabilitet kan beskrivas som två (eller flera) system (eller komponenter) som kan utbyta information och sedan använda denna information som har växlats

– IEEE, 1990

Det var nödvändigt att få till flera standarder och ramverk för vad interoperabilitet var och hur denna delning av kommunikation kunde göras på ett flexibelt, enkelt och säkert sätt.

Problem space och solution space enligt Chen&Daclin, 2006

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2021-04-22  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund