Samanfattning av två artiklar inom: Enterprise Interoperability

Dessa två artiklarna presenterar ett ramverk för att förstå ett företagets problemområde (Problem space) genom att titta på hinder och problem (Barriers and concerns) gällande områdena inom interoperabilitet. Artiklarna presenterar även modeller för lösningsförslag (Solution space) genom att titta på olika typer av tekniska eller konceptuella lösningar.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Advanced  |  Published 2021-04-22  |  Authored by Åsa Fast-Berglund