En metod för att ta fram kärnförmågor för social hållbarhet för företag i industrin

Artikeln ger riktlinjer för hur man identifierar hållbarhetsproblem mellan strategier och verksamheter på ett företag. Metoden fokuserar på kärnegenskaper i produktionskapacitet, dvs den kompetens som ett företag är bra på, och som säkerställer konkurrensfördelar på marknaden (t ex produktionsflexibilitet i volym och blandning). Hållbarhetsproblemen kan handla om målindikatorer, hur de mäts, eller en vag hållbarhetsstrategi. 

Metoden är utvecklad genom tre fallstudier och en matris presenterades för att beskriva strategisk utveckling i fyra faser. Matrisen kartlägger komplexiteten att ha ett hållbart tänkande företag, det vill säga att koppla ekonomisk prestanda till miljö och sociala resultat. Genom att översätta kärnfrågor till affärer kan man  hjälpa ledningen öka medvetenheten om i vilket utvecklingsstadium företaget är i utveckling och prioritera insatser i kontinuerliga förbättringsprogram. 

Fig 1 Cirp Lce18
Faser och steg i metoden Capability Methodology for Sustainable Manufacturing (CMSM) som beskrivs i artikeln
Model 1 For Cirplce
Matris för de fyra nivåerna av hållbarhet på företaget

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2018-08-13  |  Skriven av Sandra Mattsson