Miljösmart produktion

Att producera miljösmart innebär att man är effektiv i sin resursanvändning, minimerar miljöpåverkan och bara tillhandahåller varor och tjänster som användarna verkligen behöver.