Miljösmart produktion

Att producera miljösmart innebär att man är effektiv i sin resursanvändning, minimerar miljöpåverkan och bara tillhandahåller varor och tjänster som användarna verkligen behöver.

Fördjupning

Här kan du hitta exempel hämtade från företag och projekt på hur du kan arbeta med digitalisering