Cirkulär ekonomi - en introduktion av Swerea IVF

Cirkulär ekonomi kännetecknas av effektivt resursutnyttjande vilket bidrar långsiktigt till hållbarhet och lönsamhet. Huvudtanken är att man använder material och resurser i cirkulära system, vilket kan innebära att man förlänger livslängden på en produkt eller att man tar tillbaka komponenter och återvinner material.

I den första artikeln presenterar Anna Karin Jönbrink från Swerea IVF synen på cirkulär ekonomi samt ger några exempel på vad de Swerea gör. I den andra artikeln presenteras flera exempel för hur man kan arbeta med cirkulär ekonomi tex genom att mäta miljöpåverkan, återanvända konferensstolar, sortera material eller genom brikettering. 

Money 2724235 1920

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-08-08  |  Skriven av Sandra Mattsson