Hållbara returkedjor, t.ex. genom att minska CO2-utsläpp - examensarbete

Världen står inför en klimatförändring och åtgärder för att hantera denna utmaning måste vidtas. Den för närvarande dominerande, linjära, take-make-dispose affärsmodellen, vilket leder till resursutarmning måste undvikas för att börja respektera planetgränserna och agera mer hållbart. Åtgärder för att stänga Supply Chain-loopar och omvandla till en cirkulär verksamhet för att bli mer hållbara har nyligen fått ökad uppmärksamhet. Reverse Logistics är en viktig förutsättning för en sådan övergång.

Denna avhandling syftar till att undersöka hur Reverse Logistics kan förbättras hos Ericsson för att nå en högre cirkularitet. Den högre cirkulariteten bör minska miljöpåverkan utan att påverka verksamheten negativt. Studien bygger på en kvalitativ strategi som syftar till att identifiera den nuvarande omvända logistikprocessen och att föreslå förbättringsområden för Ericsson att nå en högre mognadsnivå. För att möjliggöra en övergång från en linjär affärsmetod har flera förbättringsområden beaktats. Resultaten tyder på att en radikal organisatorisk förändring behövs. Istället för att fokusera på fragment av cirkularitet kräver omvandling till ett cirkulärt affärssätt ett helhetsperspektiv. Detta inkluderar också en mer användarinriktad affärsmetod med ökad återanvändning och renovering som kräver närvaro på marknaden. För att uppnå Circular Business-målet måste Ericssons interna processer och enheter fokusera på att utveckla en integrerad strategi som syftar till att anpassa den modulära produktdesignen för att minska avfall.

Baserat på slutsatserna föreslås att Ericsson ska främja syftet med sitt Circular Business-initiativ till:

Att hitta synergier i minimerat avfall, skrot och konsumtion, för att förbättra en långsiktig strategi med produktmodularitet integrerad i produktdesignen och samtidigt öka prestanda för återköp, återtag, återanvändning och renoveringsaktiviteter.

Examensarbetarna Annie Johansson och Johanna Gonzales Rydberg

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2021-10-21  |  Skriven av Maja Eriksson