Hållbar produktion - en expertintervju

I denna podcast pratar Greta Braun från Göteborgs Tekniska College med Björn Johansson om hållbar produktion och hans erfarenheter och forskning. Björn är Professor på avdelningen för Produktionssystem på Chalmers Tekniska Högskola och forskar inom hållbarhetsaspekter med avseende på produktion genom att använda virtuella verktyg för att analysera och förbättra produktionssystem. Målet är att skapa och förbättra produktionssystem hos industrier för en mer hållbar framtid med avseende på miljöpåverkan, sociala aspekter och ekonomi.

I samtalet går Björn Johansson in på de tre aspekter - social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet - och förklarar att det ofta inte tas hänsyn till alla tre. Det är en utmaning att hitta en lösning eftersom ett problem ofta är komplext och t.ex. kan det hända att den har fördelar för miljön men samtidigt blir det sämre för den sociala arbetsmiljön. Björn berättar även om exempel hur digitalisering kan användas för att skapa en hållbar produktion. Till slut betonar Björn vikten av att skapa cirkulära flöden i tillverkningsindustrin och ger tips hur ett företag kan arbeta med hållbarhet.

Lyssna på en podcast om hållbar produktion

20200820 144001
Greta Braun och Björn Johansson.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-08-21  |  Skriven av Greta Braun