Attraktivt arbete

Ett attraktivt arbete nyttjar potentialen av digitalisering för att skapa bra arbetsförutsättningar och är en nyckelfaktor för industrins konkurrenskraft. Attraktiva arbetsförutsättningar kan vara rätt anpassade verktyg, stöd i arbetet med välbefinnande och utbildning.