Lärandesituationer och utmaningar inom industriell digitalisering - examensarbete

Behovet av kunskap och erfarenhet om digitaliseringens möjligheter och utmaningar avgörande för att vara konkurrenskraftig idag. Projekt Smarta Fabriker erbjuder en aktivitetsbaserad workshopupplevelse som lär ut om digitaliseringsämnen där examensarbetet är utfört för att förbättra lärandeprocessen.

Lärandesituationer Inom Industriell Digitalisering
Johan och Greta presenterar sitt examensarbete.

Examensarbetet har tillämpat användningen av storytelling som en lärandeform under skapandet av en workshop. Där en story definieras som en berättande förklaring som kopplar samman flera händelser till ett verkligt sammanhang för att skapa en emotionell koppling hos åhöraren. Detta skapar att en story förblir i människornas huvuden och skapar kunskap att kunna föra vidare, skillnad från att enbart förklara med fakta eller statistik.

Följande punkter är sådant som bör uppfyllas vid skapandet av en story:

  • Personifiera innehållet
  • Hitta en tillhörande kontext
  • Creating heroes
  • ”Stick to the story”

Workshopen som skapades utvärderades genom att undersöka hur väl besökarna kom ihåg innehållet av workshopen med storytelling efter drygt två veckor efter sitt genomförande. Där resultatet visade på att besökarna kommer ihåg mer av innehållet från workshopen där storytelling är applicerat i relation till en workshop utan storytelling.

Ytterligare ett resultat från examensarbetet är identifiering av utmaningar inom industriell digitalisering inom företag. Där det tycks finnas ett behov av att förändra kulturen, och därmed personalen inom ett företag till att vara mer förändringsbenägna och transparanta genom hela företagshierarkin för att genomgå en lyckad förändringsprocess. Den teknik som krävs för att lyckas med effektiva digitala lösningar finns redan, utmaningen verkar bara vara att kunna använda den och applicera den i en lönsam affärsmodell.

Bild på hur kultur, människor och teknologi samverkar.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2019-09-04  |  Skriven av Johannes Persson