Kompetensväxling inom Svensk Industri

I den här podden pratar tre HR-experter från några av de största svenska industriföretagen tillsammans med Åsa Vikner, ansvarig för kompetensförsörjning på Västsvenska Handelskammaren. Delaktiga i samtalet är Cathrine Andersson från Volvo Cars, Maria Bergman från GKN Aerospace och Håkan Celik från SKF. Samtalet handlar om kompetensväxlingen som sker i samband med digitalisering och de diskuterar vilka kompetenser som är viktiga i framtiden.

I samtalet tas frågan upp hur digitalisering och nya teknologier påverkar de olika företagen och skapar nya affärsmodeller. Några centrala begrepp är cirkulär ekonomi och tjänstefiering. De pratar även om hur långt de tre företagen har kommit på sin digitaliseringsresa och resonerar kring att ju längre resan går, desto större blir insikten om vad företaget vill uppnå. De lyfter fram vikten av att höja medarbetarnas kompetens inom digitalisering - dels för att ta bort rädslan för ett okänt ämne dels för att ge verktyg för de anställda att kunna delta i digitaliseringsresan.

Samtalet avslutas med frågorna om vilka områden inom industrin som har störst behov av kompetensväxling och vilka kompetenser som blir viktigast i framtiden. En av slutsatserna är att ansvaret för kompetensväxlingen ligger hos arbetsgivaren men även hos medarbetaren och att medarbetarens ansvar för sitt eget livslånga lärande blir allt viktigare.

Lyssna på en podd om kompetensväxling inom svensk industri

Samtalet mellan Åsa Vikner, Håkan Celik, Cathrine Andersson och Maria Bergman (från vänster)

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2020-06-24  |  Skriven av Greta Braun