Interaktiva fabriker i Augmented Reality med hjälp av Microsoft Hololens - examensarbete

Ett av de mest uppskattade inslagen i Smarta Fabriker är ett examensarbetena utfört av Carl Halvarsson. Med hjälp av Hololens kan man gå runt i en digital kopia av fabriken och få upp information om de olika maskinerna. Rapporten beskriver programmets utveckling och uppbyggnad, samt diskuterar slutligen potentialen och begränsningarna med användningen av Hololens inom industrin.

Smarta Fabriker Hololens
Carl Halvarsson instruerar Peter Bökmark från Swerea IVF hur applikationen fungerar.

Examensarbete utfördes under våren 2017 av Carl Halvarsson med handledning av Cybercom. Mer om exjobbet kan du läsa här. Nedan är en film som beskriver resultatet.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2017-08-22  |  Skriven av Republic Factory