Visualisering

Området handlar om att hitta nya effektiva arbetssätt genom exempelvis projektering av digital information i verklig miljö och vägledning på distans. Visualisering innebär att till exempel AR och VR används som informationskanaler. Även Hologram kan vara ett sätt att visualisera information. 

Grundläggande begrepp inom området är virtuell verklighet eller Virtual Reality (VR), förstärkt/utökad verklighet eller Augmented Reality (AR) samt Mixed Reality (MR) och Remote Guidance/guidning på distans.

Förstärkt verklighet/AR är när en verklig miljö förstärks med digital information. Ett exempel på användning inom produktion är realtidsstöd vid felsökning och instruktioner på distans. Förstärkt verklighet ses på en skärm via dator, smartphone, speciella glasögon eller via en projicering på annan bildyta. Om till exempel en maskin i Brasilien går sönder kan man istället för att skicka en expert från andra sidan jordklotet laga maskinen tillsammans med guidning på distans. Ett annat exempel är stöd för operatören vid montering. Information om monteringssekvens projiceras framför operatören genom smartphone eller speciella glasögon.

Remote guidance eller guidning på distans innebär att styra eller guida en teknik via distans. 

Virtuell verklighet/VR innebär att användarens verklighet helt och hållet drivs av virtuella modeller. Till exempel kan man använda tekniken för att visualisera en ny fabrik i 3D-miljö innan den byggs.

MR är egentligen ett samlingsnamn på alla teknologier som används för visualisering mellan den fysiska och virtuella världen. Ibland beskrivs MR som en mer avancerad form av AR.