Exempel på användning av Remote guidance

Remote Guidance är en lösning som låter dig se genom en annan persons ögon och vägleda dem - som om du var där. Tekniken som göra detta möjligt är AR (Augmented Reality). Det svenska ordet för AR är förstärkt verklighet och med det menas att verkligheten förstärks genom att ett digitalt lager läggs över verkligheten.

Det finns många områden man kan använda Remote Guidance. Ett exempel är om en maskin stannar och en servicetekniker behöver tillkallas. Med ökande förväntningar på servicetekniker i fält och med krav på att snabbt åtgärda felet och komma upp i drift är Remote Guidance en möjliggörare. En expert skulle kunna sitta på en plats långt ifrån maskinen och guida en operatör som gör felsökningen på maskinen lokalt. Detta arbetssätt skulle vara tidssparande eftersom experten slipper flygas in. Eftersom resandet kan minskas, minskar även kostnaden och miljöpåverkan av resor. Remote Guidance är även en möjlighet för träning och kunskapsöverföring då en erfaren person kan dela med sig av sina kunskaper till en annan person på distans.

Experten som guidar ser samma sak som den person som blir guidad genom den kamera som finns hos den som blir guidad. Den som blir guidad kan antingen använda ett par smarta glasögon eller en smartphone. Expertens händer fångas av en kamera mot en svart bakgrund och projiceras sedan framför den som blir guidad.

Sammanfattningsvis kan man säga att Remote Guidance är ett smart arbetssätt som utnyttjar de möjligheter som digitalisering ger. Nedan är en film som visar hur Remote Guidance fungerar med hjälp av en applikation från företaget XM Reality.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2017-08-22  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund