Virtuella miljöer inom tillverkningsindustrin - examensarbete

Detta arbete skapades i syfte att ge läsaren en god uppfattning om hur virtuell och förstärkt verklighet kan användas inom tillverkningsindustrin. 

Arbetet har som syfte att utreda den virtuella teknikens utveckling och mognad inom
tillverkningsindustrin. Detta kan komma att bli viktigt då förundersökningen visar ett intresse för ämnet men också en förvirring kring när det kan komma att bli aktuellt med ett teknikskifte. 

Mer om examensarbetet kan läsas här

Virtuella Miljöer

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2017-08-17  |  Skriven av Republic Factory