Digital visuell planering och styrning - examensarbete

Digital visuell planering är ett användbart projektverktyg för att förbättra kommunikation, identifiera avvikelser samt organisera aktiviteter. Två nyckelfaktorer i visuell planering är frekventa möten och fysisk representation av uppgifter, vilket typiskt innebär post-it-lappar och whiteboardtavla. Digital visuell planering inbär att vi använder digitala post-it-lappar och en stor touchskärm istället för whiteboard.

Visuell planering
Möte i projekt Smarta Fabriker där visuell planering används

I projekt Smarta Fabriker har examensarbetet Digital Visual Planning (30hp) utvärderat hur väl det fungerar att använda digitala verktyg för att styra och organisera projektets 10 examensarbeten i fabriksutvecklingsprocessen.

En av de stora fördelarna med arbetssättet som även utnyttjades i projekt Smarta Fabriker var att alla projektdeltagarna kunde arbeta med sina tidplaner och aktiviter på eget håll bara de hade tillgång till internet för att därefter träffas en gång i veckan för effektiv pulsmöten. Upplägget för pulsmöten var att varje delprojekt fick göra en kort statusrapportering och lyfta eventuella frågeställningar som påverkade andra delprojekt. Möten hölls stående vid en stor touchskärm och leddes av projektledaren. Detta arbetsätt är mycket effektivt och förbättrar kommunikationen i projektet.

Daniel och Daniel
Examensarbetarna Daniel Andersson och Daniel Torisson
20171006 104304
Daniel Torinsson visar hur verktyget används och hur olika aktiviter länkas till varandra.

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Avancerat  |  Publicerad 2017-08-23  |  Skriven av Åsa Fast-Berglund