Smarta arbetssätt

För att öka digitalisering behövs inte nödvändigtvis dyr och ny teknik. Istället behövs smarta arbetssätt där man använder sig av olika typer av digital information. Det är vad vi menar med smarta arbetssätt.

En ökad digitaliseringsgrad hos företagen ger tillfälle att ta in mer teknik för att göra arbetet och sättet som information och kommunikation delas smartare. Det finns många tekniker som kan användas; QR-koder och RFID-taggar används ofta för att minska sökvägen till den relevanta informationen som operatören och montören behöver. En QR-kod är en tvådimensionell kod som läses optiskt. QR-koder kan kopplas till en hemsida eller innehålla kontaktuppgifter. Det finns även andra smarta arbetssätt. Till exempel kan arbetsplatsen bli designad så att det är svårt att göra fel. Även data från operatören kan mätas för att anpassa informationen till individen.

Grundläggande begrepp är smarta möten, smart maintenance, smart automation och visuell projektstyrning.

Smarta möten innebär möten som är anpassade efter målet med mötet.

Smart maintenance innebär att man som företag har ett smart arbetssätt. Det här kan innebära att använda QR-koder för att snabbt komma till manualer eller att kunna kommunicera på ett smart sätt.

Smart automation innebär att välja automationslösningar utefter flera parametrar. Det handlar i ett digitaliseringskontext att välja automation så att rätt typ av data kan användas vid rätt tillfälle. Automation innebär både fysiska hjälpmedel, men även informationshantering.

Visuell projektstyrning innebär att använda tekniska hjälpmedel så som Smartboards för att enkelt spara och kommunicera till exempel status i projekt eller daglig styrning.