Smart Maintenance på Volvo Cars

Vi når oändliga möjligheter genom ett tvärfunktionellt team som kan påverka vår underhållsstrategi och forma våra arbeten i framtiden. Nedan presenterar vi kort vad Smart Maintenance innebär för oss. 

Picture2
Källa: Martin Johansson Volvo Car Torslanda.

"Smart Maintenance", är ett samlat begrepp på förbättringsmöjligheter som hamnar inom fabriksunderhållssektorn.  Vi startar nu upp en grupp lokalt på Volvo Car Torslanda som har till första uppgift att fånga upp motsvarande grupperingar globalt.  

Centralt underhåll jobbar mitt mellan nybilsprojekt och löpande underhåll. Ett av våra första mål är att visualisera ett eller flera områden. Det handlar om allt från instruktioner på telefon/tabletts till mer allmän information på skärm samt att se över hur vi kan flytta oss framför händelsefronten som skapar larm och utryckningar, till ett mer proaktivt arbetssätt där vi förutser kommande händelser och kan agera på detta innan det sker. 

Insamling och presentation av information är en stor del av detta. Ord som Digital Twin, Data Lake, API, Visualization, är nu mer i vår dagliga vokabulär.  Vi försöker nu genom kontakter och intern-utbildning , förstå och agera enligt de mål som sätts upp globalt. Vårt utgångsläge är att BEHOVET skall styra vad vi tar fram.

Smart M Group
Martin Johansson och Mohamad Abosh Centralt Underhåll Volvo Torslanda. Källa: Volvo Car

Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Introduktion  |  Publicerad 2018-03-16  |  Skriven av Sandra Mattsson