Tips vid framtagning av instruktionsfilmer

Film är ett effektivt sätt för kunskapsöverföring. Det är lättillgängligt, tydligt och sätter fokus på vikten av standard. Under sex veckor våren 2018 gjorde gymnasieungdomarna Albin och Wille från GTG praktik på Volvo Cars och deras uppdrag var att ta fram en instruktionsfilm för byte av svetselektroder. Artikeln beskriver vad som är bra att tänka på när man gör instruktionsfilmer och på slutet kan ni även se resultatet.

I karossfabriken på Volvo Cars svetsas över 60 karosser i timmen. Arbetet sker huvudsakligen med industrirobotar som hanterar material och sätter svetspunkter. Elektroderna på svetstängerna slits och måste bytas med jämna intervall. Bytet utförs av maskinoperatörer och tar mellan två och tre minuter beroende på produktionslayout. Traditionellt sker kunskapsöverföring om hur elektroderna byts genom att en erfaren person lär upp en ny och/eller genom att nyanställda tar del av arbetssättet genom PowerPointbilder.

Oskar Lindblad arbetar som gruppchef för robotar och fogning på ME tooling på Volvo Cars i Torslanda och har studerat hur man kan optimera bytet av svetselektroder. Under Albin och Willes praktik var han huvudansvarig handledare och beställare av instruktionsfilmen. Arbetet genomfördes under sex veckor våren 2018 och resultatet mottogs mycket positivt.

20180612 103144
Gymnasieleverna Wille och Albin från GTG tillsammans med handledare Oskar Lindblad.

Nedan följer några slutsatser om framtagning av filmen:

  • För denna typ av instruktionsfilm behövs ingen avancerad kamera. Albin och Wille testade tre varianter: handhållen GoPro-kamera, bröstmonterad GoPro-kamera och smartphone. Det som gav bäst resultat var smartphone med bildstabilisering. GoPro-kamerna var skakig och vidvinkeln gjorde att det var svårt att se och följa detaljerna i arbetsinstruktionerna.
  • Om instruktören på filmen missar något moment är det bättre att vid denna typ av korta instruktionsfilmer ta en ny tagning än att lägga tid på att klippa ihop filmen med olika tagningar.
  • Att dokumentera ett arbetsmoment genom att filma det belyser vikten av standard. Parallellt med filmandet fick ett arbete med att bestämma standard för hur arbetsmomentet skulle genomföras göras vilket fler från Volvo Cars var inblandade i. En filminstruktion gör att arbetsmomentet inte kan tolkas på olika sätt vilket sätter krav på att man är överens.
  • Eventuellt skall man göra två varianter av filmen: en för de som behöver en utförligare instruktion och en för de som bara behöver repetition. Det kan vara svårt att hitta ett tempo i filmen som passar alla och eventuellt hade det varit bra att ha funktionen att kunna klicka sig framåt eller att filmen har ett högre tempo och så får man pausa. Samma sak gäller textning där två varianter testades. Förklarande text innan respektive arbetsmoment valdes framför att ha textningen parallellt med att arbetsmomentet utfördes. Detta för att det uppfattades svårt att både läsa texten och se arbetsmomentet.

Praktiken avslutades genom att ett förslag på arbetsgång vid filmning togs fram:

  1. Definiera syftet med och målgrupp för filmen.
  2. Ta fram en storyboard.
  3. Utgå från befintlig standard för hur arbetsmomentet skall genomföras. Säkerställ samsyn kring standard så att filmen blir best practice.
  4. Klipp filmen och lägg in förklarade text.
  5. Utvärdera filmen.

Steg 1-5 är en iterativ process som får upprepas tills resultatet är tillfredsställande. Nedan ser ni resultatet.


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2018-06-17  |  Skriven av Johan Bengtsson