Tips vid framtagning av instruktionsfilmer

Film är ett effektivt sätt för kunskapsöverföring. Det är lättillgängligt, tydligt och sätter fokus på vikten av standard. Under sex veckor våren 2018 gjorde gymnasieungdomarna Albin och Wille från GTG praktik på Volvo Cars och deras uppdrag var att ta fram en instruktionsfilm för byte av svetselektroder. Artikeln beskriver vad som är bra att tänka på när man gör instruktionsfilmer och på slutet kan ni även se resultatet.


Tags

This article is tagged with these tags. Click a tag to see all the articles with this tag.

This article is categorised as Intermediate  |  Published 2018-06-17  |  Authored by Johan Bengtsson