SKF Solution Factory

SKF Solution Factory erbjuder service och lösningar genom digitala värdekedjor.

Förändring i hur vi levererar värde till kunderna SKF tillhandahåller tillförlitlig rotation till industrier över hela världen. Deras gemensamma mål är att maximera befintliga resurser med maskiner och processer som fungerar utan avbrott och som körs snabbare och effektivare. För att en verksamhet ska vara produktiv, konkurrenskraftig och lönsam är effektiva och obrutna leveranskedjor avgörande. Detta ställer högre krav på lagren. De används mer och mer och måste hålla längre utan några driftstopp. Driftstopp är ödesdigra för företagen idag. Med en avgiftsbaserad affärsmodell köper kunderna produktivitet (drifttid) och sinnesfrid. Med digitala processer och genom att övervaka lagren kan vi hjälpa kunderna så att produktionen hela tiden fungerar.

Värdeerbjudandet REP är en kommersiell relation där SKF förser kunden med funktioner till en fast återkommande avgift där hela SKFs portfölj utnyttjas: lager, tätningar, smörjsystem, tillståndsövervakning, analyser av maskintillstånd, rekonditionering, oljeregenerering och många andra tekniska tjänster. I den här affärsmodellen sammanfaller kundernas och SKFs behov och ambitioner där båda drar fördel av att produktiviteten förbättras och resursslöseriet i produktionsprocessen elimineras.

REP 1

Ett starkt och komplett erbjudande för ökat kundvärde med SKF som samarbetspartner vilket bidrar till den cirkulära ekonomin.

REP 2

Detta är vad man arbetar med på Solution Factory i Göteborg. Välkommen in och se hur det går till!


https://youtu.be/-yCRY2Ny2jU


Taggar

Artikeln är taggad med följande taggar. Klicka på en tagg för att se alla artiklar med samma taggning.

Artikeln är kategoriserat som Fördjupning  |  Publicerad 2022-01-25  |  Skriven av Maja Eriksson